Hitne intervencije

NEPREDVIDIVE SITUACIJE SU DIO NAŠIH ŽIVOTA!

Puknuća cijevi, začepljenja odvoda, ulegnuća odvodnih cijevi zahtijevaju hitni dolazak te sanaciju.
098 1669 703 – Viktor

097 6362 321 – Josip

091 5484 464 – Marina