Hitne intervencije

NEPREDVIDIVE SITUACIJE SU DIO NAŠIH ŽIVOTA!

Puknuća cijevi, začepljenja odvoda, ulegnuća odvodnih cijevi zahtijevaju hitni dolazak te sanaciju.

Trenutno ne pružamo tu uslugu !!