Adaptacije

Adaptacija i renoviranje bilo kojeg objekta za klijenta može biti prilično stresan zahvat.
Nastojimo klijenta upoznati s načinom tijeka radova koji će se izvoditi i odrediti vremenski rok kada bi radovi završili.
Isto tako volimo upozoriti svoje klijente da se u tijeku radova može naići na nepredvidive situacije koje mogu utjecati na proračun i predviđeni rok završetka radova.
Često se susrećemo s klijentima koji su krenuli u renovaciju/adaptaciju te radovi nisu dovršeni jer se “majstori” više nikada nisu pojavili.
Budite oprezni kome prepuštate adaptaciju/renovaciju svog budućeg doma, ureda, zgrade, kupaone u “ruke”.
Na tržištu se često susrećemo s takvim situacijama koje financijski iziskuju puno više financijskih sredstava nego da je u startu angažirana ozbiljna građevinska tvrtka čija je ponuda na početku bila “skuplja”.
Hlavaček projekt pri svim vrstama adaptacija/renovacija vodi računa o svim mogućim segmentima.
Beskompromisno se vodimo kvalitetom izvedenih radova!
U radovima koristimo suvremene alate te načine izvedbe radova čime se utječe na dugi vijek trajanja prostora.
U stanovima i kućama najčešće se adaptiraju kupaonice.
U suradnji s renomiranim dobavljačima vam možemo preporučiti ili dobaviti materijale za izvedbu radova.
Kod demontaže i rušenja postojećih instalacija, pločica, zidova, podova, sanitarije organiziramo zbrinjavanje otpada na odgovarajući deponij.
Pri samoj odluci o renovaciji izradit ćemo troškovnik (ponudu) i prema tome naći najbolje financijsko rješenje za svakog klijenta zasebno.
Svaka adaptacija ima individualiziran pristup.
Pri adaptacijama beskompromisno vodimo računa o kvaliteti ugrađenog materijala te na svoje radove dajemo pisanu garanciju!